ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

                                    Συνδρομές Μελών 2023

                                              (σε Ευρώ)

Κύκλος Εργασιών

Ποσό Εγγραφής

Ετήσια Συνδρομή

 Έως     499.999 350  350
500.000 – 999.999   400 700
1.000.000 - 1.499.999  450 900
1.500.000 – 2.499.999   500 1.200
2.500.000 – 4.999.999  550 1.500
5.000.000 – 7.499.999  600 1.800
7.500.000 – 9.999.999   650 2.000
10.000.000 – 12.999.999   700 2.250
13.000.000 – 15.999.999  750 2.500
16.000.000 – 19.999.999   850  2.750
20.000.000 – 24.999.999  1.000  3.000
25.000.000 – 29.999.999  1.250   3.250 
30.000.000 – 34.999.999  1.500  3.750
35.000.000 – 39.999.999   1.750  4.250
40.000.000 – 44.999.999   2.000   5.000 
45.000.000 – 49.999.999   2.250  5.250
50.000.000 – 54.999.999   2.500  5.500
55.000.000 – 59.999.999   2.750  5.750
60.000.000 – 64.999.999  3.000  6.000
65.000.000 – 69.999.999  3.250  6.500
70.000.000 – 74.999.999   3.500  7.000
 75.000.000 – 79.999.999  3.750  7.500
80.000.000 – 84.999.999   4.000  8.000
85.000.000 – 89.999.999   4.250 8.500
90.000.000 – 94.999.999   4.500  9.000
95.000.000 – 99.999.999    4.750    9.500
100.000.000 + 5.000  10.000

                                      

Πανελλήνιες Κλαδικές Τουριστικές Ενώσεις

Ποσό Εγγραφής:  300 Ευρώ         Ετήσια συνδρομή:  300 Ευρώ 

(ανεξαρτήτως Κύκλου Εργασιών)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εγγραφές και ετήσιες συνδρομές υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1,2% (συμπεριλαμβάνεται εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α)

Το χαρτόσημο υπολογιζεται στο σύνολο της συνδρομής (ή και της εγγραφής) και θα καταβάλλεται μαζί με την ετήσια συνδρομή (ή και την εγγραφή)

Ενδεικτικά:

  • Για εγγραφή 400€ και συνδρομή 700€ | συμπεριλαμβανομένου τέλος χαρτοσήμου: 404,80€ εγγραφή & συνδρομή 708,40€
  • Για συνδρομή 350€ | συμπεριλαμβανομένου τέλος χαρτοσήμου: 354,20€
  • Για συνδρομή 1.500€ | συμπεριλαμβανομένου τέλος χαρτοσήμου: 1.518€
  • Για συνδρομή 4.250€ | συμπεριλαμβανομένου τέλος χαρτοσήμου: 4.301€

 

Οι πληρωμές των εγγραφών και των ετήσιων συνδρομών* μπορούν να γίνουν: 

  • μέσω εγκεκριμένου τερματικού αποδοχής καρτών POS
  • με κατάθεση στις Τράπεζες:

α) ALPHA BANK, λογαριασμός Όψεως Νο 128 00 2002 004081 (IBANGR 8501401280128002002004081)

β) EFG EUROBANK, λογαριασμός Όψεως Νο 0026.0326.18.0200246409 (IBANGR 6702603260000180200246409) 

γ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, λογαριασμός Ταμιευτηρίου Νο 104/296662-08   (ΙΒΑΝ GR2501101040000010429666208)

δ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, λογαριασμός Ταμιευτηρίου Νο 5011-014121-617 (IBAN GR8701720110005011014121617)

αναγράφοντας την επωνυμία της επιχείρησης και στέλνοντάς μας αντίγραφο της κατάθεσης στο email vlachou@sete.gr. 

* Οι συνδρομές έχουν ισχύ 365 ημερών. Δηλ. αν κάποια επιχείρηση εγγραφεί τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο 2023 και καταβάλει την συνδρομή 2023, θα κληθεί να καταβάλει τη συνδρομή 2024 αντίστοιχα το Νοέμβριο / Δεκέμβριο 2024.