ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

14 ΣΕΠ 2022

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποίησε την εταιρεία 𝐆𝐚𝐢𝐧𝐉𝐞𝐭 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 𝐈𝐒𝐎/𝐈𝐄𝐂 𝟐𝟕𝟎𝟎𝟏:𝟐𝟎𝟏𝟑

undefined

 

 

O Φορέας μας πιστοποίησε την εταιρεία GainJet Aviation σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 𝐈𝐒𝐎/𝐈𝐄𝐂 𝟐𝟕𝟎𝟎𝟏:𝟐𝟎𝟏𝟑 το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Η πιστοποίηση που παρέχεται από TÜV HELLAS (TÜV NORD) λειτουργεί ως μαρτυρία για το αυστηρό αλλά και σχολαστικό πρόγραμμα ελέγχου που επαληθεύει ότι η GainJet Aviation συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων.

Οι εσωτερικές διαδικασίες της GainJet είναι εναρμονισμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 και οι άνθρωποι της GainJet είναι εκπαιδευμένοι για να το υποστηρίξουν. Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) του ISO/IEC 27001 παρέχει στην GainJet τα μέσα για την προστασία της βασικής της δραστηριότητας από πολύπλευρες απειλές για την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο.

Η πιστοποίηση κατά ISO 27001 αποδεικνύει τη δέσμευση της GainJet Aviation:

• στην προστασία των συμφερόντων του οργανισμού και των συναλλασσομένων μερών
• στην ικανοποίηση κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων
• στην άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών
• στην εφαρμογή πολιτικών που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών

Mάθετε περισσότερα για την πιστοποίηση εδώ: https://bit.ly/3Rs16Dm