ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

01 ΙΟΥΝ 2022

ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ: Επιθεώρηση Κατάταξης σε 3 ΚΛΕΙΔΙΑ & BOUTIQUE HOTEL για τo ΑΡΧΟΝΤΟΠΕΤΡΑ

undefined

 

 

Η τουριστική επιχείρηση ΑΡΧΟΝΤΟΠΕΤΡΑ, επιθεωρήθηκε από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. και έλαβε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος πιστοποιητικό κατάταξης στην κατηγορία των 3 αστέρων καθώς και σήμα «BOUTIQUE HOTEL». Το τουριστικό κατάλυμα ΑΡΧΟΝΤΟΠΕΤΡΑ βρίσκεται στο Μεγάλο Χωριό, στο Καρπενήσι και αποτελεί ένα σημαντικό τουριστικό θέρετρο της περιοχής και με την αξιόπιστη - έγκυρη επιθεώρηση από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. προσθέτει ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην φήμη της και στις υπηρεσίες που προσφέρει.

Η εταιρία μας, ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., είναι από τους πρώτους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης που αναγνωρίστηκαν από τα αρμόδια όργανα για την διενέργεια των ελέγχων κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά.

Τους συγκεκριμένους ελέγχους, σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία, δύναται να εκτελούν μόνο ιδιωτικοί φορείς. Ο έλεγχος γίνεται εκ μέρους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Ξ.Ε.Ε., με στόχο να διαπιστωθεί εάν το κατάλυμα πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να βρίσκεται στην εκάστοτε κατηγορία, και εν συνεχεία το ανάλογο πιστοποιητικό εκδίδεται από το Ξ.Ε.Ε.

Επιπλέον της κατάταξης η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., εντάχθηκε και στο νεότερο πρόγραμμα «Boutique Hotel” του Ξ.Ε.Ε. με κύριο σκοπό του προγράμματος να αναδείξει τις προσπάθειες πρωτοποριακού σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών φιλοξενίας στην χώρα μας.

undefined

undefined