ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

17 ΜΑΡ 2020

TÜV AUSTRIA ACADEMY: ΣυνεχίζοÜμε Εξ' Αποστάσεως

undefined

 

Η TÜV AUSTRIA ACADEMΥ, με ευθύνη και συνέπεια στη δημόσια υγεία, εφαρμόζει την κοινή Υπουργική Απόφαση με Αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 (ΦΕΚ783/Β/10.3.2020) και ανακοινώνει την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών της προγραμμάτων μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2020. 

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, πρωτοπόρος φορέας στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, εστιάζοντας το ενδιαφέρον της και τη μέριμνά της σε όσους επιλέγουν τα εξειδικευμένα προγράμματά της για την περαιτέρω διεύρυνση των δεξιοτήτων τους, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησής τους, μέσω της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, προσφέροντας ειδικές τιμές για τη συμμετοχή τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα -μέσω της πλατφόρμας- εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-5220920 (εσωτ. 216 και 224). 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση-πληροφορία.