ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

03 ΦΕΒ 2020

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Drove Solutions: Πιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

undefined

 

H εταιρεία, προσφέρει σε εταιρικούς πελάτες, σύγχρονες υπηρεσίες εναέριας βιντεοσκόπησης, φωτογράφισης, επιθεώρησης και συλλογής δεδομένων, μέσω Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ, Drones). Οι υπηρεσίες επιθεώρησης αφορούν στον κλάδο της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών και των Κατασκευών και στο σύνολό τους, περιλαμβάνουν την λήψη/ συλλογή φωτογραφιών και δεδομένων, με μεγάλη ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια, προσεγγίζοντας ευαίσθητα σημεία και υλικά των κατασκευών.

Κατά την διαδικασία της επιθεώρησης και προκειμένου να πιστοποιηθεί η εταιρεία, επιθεωρήθηκε έργο της, ώστε να προχωρήσει η σχετική μελέτη συντήρησης αυτού.