ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

10 ΜΑΪ 2019

Polis Hammam: Μεγάλη διάκριση για το Polis Hammam

undefined

 

Μία ακόμη διάκριση για το Polis Hammam από το διεθνές περιοδικό Centurion, να επιλέξει το Polis Hammam ως έναν από τους 10 καλύτερους προορισμούς στον τομέα ευεξίας, για όσους θα επισκεφθούν την Ελλάδα. 

Με την υπόσχεση να επιχειρούμε διαρκώς στην παροχή υψηλότατων προδιαγραφών. 

Εδώ https://www.yumpu.com/kiosk/centurion βλέπετε την ηλεκτρονική μορφή του Centurion και η παρουσίασή μας είναι στην σελίδα 32/33.