ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

29 ΙΑΝ 2019

ELIT: Υπηρεσίες Διερμηνείας για τον ΟΟΣΑ από την ELIT Language Services

undefined

 

 

Την ELIT Language Services επέλεξε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις ανάγκες διερμηνείας κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με εκπροσώπους Υπουργείων και άλλων φορέων στις 17 και 18 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Για τις ανάγκες των συσκέψεων με την απαιτητική ορολογία των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, η ELIT έχει συστήσει εξειδικευμένη ομάδα διερμηνέων τους οποίους υποστηρίζει με ορολογία και ειδικά εργαλεία πληροφορικής.

undefined

 

Για την ιστορία, ο ΟΟΣΑ ιδρύθηκε το 1948 ως Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (Organisation for European Economic Co-operation - OEEC), με σκοπό να διαχειριστεί το σχέδιο Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αργότερα, συμπεριέλαβε ως μέλη και μη ευρωπαϊκά κράτη και το 1960 μετασχηματίστηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ο οποίος σήμερα αριθμεί 36 κράτη μέλη. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΟΟΣΑ από το 1961.