ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

09 ΔΕΚ 2019

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Πιστοποίηση Παιδότοπων: Εφαρμογή της Υ.Α. 43650, ΦΕΚ 2213/Β

undefined

 

 

Όπως ήδη γνωρίζετε στις 08/06/2019 καταργήθηκε η Υ.Α.  36873/2007 (ΦΕΚ 1364/Β) και πλέον η νομοθεσία που διέπει τους παιδότοπους είναι η Υ.Α. 43650, ΦΕΚ 2213/Β (Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων).

Η νέα Υ.Α. έρχεται να διορθώσει στρεβλώσεις και αδικίες ετών που αντιμετώπιζε ο κλάδος των παιδότοπων ενώ παράλληλα διευρύνει την δυνατότητα επιλογών των ιδιοκτητών/λειτουργών παιδότοπων όσον αφορά στον εξοπλισμό/ παιχνιδοκατασκευές, στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και στον Φορέα ελέγχου.

Ενδεικτικά οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγει η  νέα ΥΑ είναι:

 • Προθεσμία ενός (1) έτους συμμόρφωσης (πιστοποίησης) με τις απαιτήσεις της ΥΑ (υφιστάμενοι παιδότοποι).
 • Διεύρυνση του ηλικιακού ορίου των χρηστών (πλέον είναι 2,5- 14ετών).
 • Πρόβλεψη για τις Κατασκευές Τεχνητής Αναρρίχησης ή «πίστες αναρρίχησης» (ΕΛΟΤ ΕΝ 12572-1,2,3).
 • Πρόβλεψη για τις κατασκευές αναπήδησης «Τραμπολίνο»( ΕΝ 13219, ΕΝ 913).
 • Για τον Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό «τονίζεται η απαίτηση» για συμμόρφωση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες (2006/42/ΕΚ, 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ).
 • Για παιδότοπους που συνυπάρχουν με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει έως τρεις παιχνιδοκατασκευές (κούνιες, τσουλήθρες και μύλοι), δεν υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης αποκλειστικά υπεύθυνου για την επίβλεψη των παιδιών.
 • Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του παιδότοπου διεξάγεται από κατάλληλο Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης ο οποίος είναι Διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. και αναγνωρισμένος από την ΓΓΒ.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι ο μεγαλύτερος Φορέας Ελέγχου στην Ελλάδα και με τον μεγαλύτερο αριθμό διαπιστευμένων υπηρεσιών από το Ε.ΣΥ.Δ. με αριθμό πιστ. 31 & 33 και αναγνωρισμένος από το ΥΠ.ΑΝ. (ΓΓΒ) για τον έλεγχο των Παιδοτόπων (ΚΥΑ 43650/2019- ΦΕΚ 2213/Β/8-6-2019), των Παιδικών Χαρών, Νεροτσουληθρών, Λούνα Παρκ, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Πάρκων Περιπέτειας, Διαδρομές με Σχοινιά, Πίστες Αναρρίχησης & Πάρκα Αναψυχής γενικότερα

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε έργα κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία, Η.Α.Ε., Κατάρ, Βιετνάμ, κλπ. και δίκτυο συνεργατών & μόνιμο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα για τις υπηρεσίες:

 • Έλεγχος & Πιστοποίηση Παιδότοπων (ΚΥΑ 43650/2019 - ΦΕΚ 2213/Β/8-6-2019)
 • Έλεγχος & Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
 • Έλεγχος & Πιστοποίηση Πάρκων Αναψυχής
 • Έλεγχος & Πιστοποίηση Εξοπλισμού Παιχνιδότοπων
 • Έλεγχος & Πιστοποίηση Τεχνητών Δαπέδων (HIC TEST, EN 1177)
 • Εκπαίδευση για την Λειτουργία & Συντήρηση Παιχνιδότοπων σύμφωνα με τα ΕΝ 1176 & TR 17207

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

κ. Σωτήρης Πάντος, τηλ. 215-2157406, e-mail: spantos@tuv-nord.com