ΟΜΙΛΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Results found: 176
15 ΑΠΡ 2014
Ομιλία του Προέδρου, κ. Ανδρέα Ανδρεάδη στην Ημερίδα Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" Διαβάστε περισσότερα
27 ΦΕΒ 2014
Ομιλία του Α' Αντιπροέδρου, κ. Γιάννη Ρέτσου στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος Διαβάστε περισσότερα
12 ΔΕΚ 2013
Ομιλία του Προέδρου στην Χριστουγεννιάτικη συνάντηση με τους δημοσιογράφους Διαβάστε περισσότερα
12 ΝΟΕ 2013
Ομιλία του κ. Ανδρέα Στυλιανόπουλου, Μέλους ΔΣ ΣΕΤΕ στο συνέδριο "Ελληνικοί λιμένες κρουαζιέρας: Καλές πρακτικές και διάδοση εμπειριών" Διαβάστε περισσότερα
18 ΟΚΤ 2013
Παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή στο IMIC 2013 Διαβάστε περισσότερα
29 ΜΑΪ 2013
Ομιλία του Προέδρου στν 21η Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ Διαβάστε περισσότερα
27 ΜΑΡ 2013
Παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή στo IACA Assembly Διαβάστε περισσότερα
25 ΦΕΒ 2013
Ομιλία του Προέδρου κατά την 80η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος Διαβάστε περισσότερα