ΟΜΙΛΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Results found: 329
23 ΣΕΠ 2014
Ομιλία του Α’ Αντιπροέδρου του ΣΕΤΕ, κ. Ιωάννη Α. Ρέτσου στην εκδήλωση «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Διαβάστε περισσότερα
10 ΙΟΥΛ 2014
Ομιλία του Προέδρου του ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέα A. Ανδρεάδη στη 18η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση του Economist Διαβάστε περισσότερα
02 ΜΑΪ 2014
Ομιλία του Προέδρου του ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέα Α. Ανδρεάδη στην Ανοικτή Συνεδρίαση της 22ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Διαβάστε περισσότερα
01 ΜΑΪ 2014
Ομιλία του Προέδρου ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέα Α. Ανδρεάδη στην Κλειστή Συνεδρίαση της 22ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Διαβάστε περισσότερα
15 ΑΠΡ 2014
Ομιλία του Προέδρου, κ. Ανδρέα Ανδρεάδη στην Ημερίδα Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" Διαβάστε περισσότερα
27 ΦΕΒ 2014
Ομιλία του Α' Αντιπροέδρου, κ. Γιάννη Ρέτσου στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος Διαβάστε περισσότερα
12 ΔΕΚ 2013
Ομιλία του Προέδρου στην Χριστουγεννιάτικη συνάντηση με τους δημοσιογράφους Διαβάστε περισσότερα
12 ΝΟΕ 2013
Ομιλία του κ. Ανδρέα Στυλιανόπουλου, Μέλους ΔΣ ΣΕΤΕ στο συνέδριο "Ελληνικοί λιμένες κρουαζιέρας: Καλές πρακτικές και διάδοση εμπειριών" Διαβάστε περισσότερα
18 ΟΚΤ 2013
Παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή στο IMIC 2013 Διαβάστε περισσότερα
29 ΜΑΪ 2013
Ομιλία του Προέδρου στν 21η Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ Διαβάστε περισσότερα
27 ΜΑΡ 2013
Παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή στo IACA Assembly Διαβάστε περισσότερα
25 ΦΕΒ 2013
Ομιλία του Προέδρου κατά την 80η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος Διαβάστε περισσότερα