ΟΜΙΛΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Results found: 149
12 ΝΟΕ 2013
Ομιλία του κ. Ανδρέα Στυλιανόπουλου, Μέλους ΔΣ ΣΕΤΕ στο συνέδριο "Ελληνικοί λιμένες κρουαζιέρας: Καλές πρακτικές και διάδοση εμπειριών" Διαβάστε περισσότερα
18 ΟΚΤ 2013
Παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή στο IMIC 2013 Διαβάστε περισσότερα
29 ΜΑΪ 2013
Ομιλία του Προέδρου στν 21η Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ Διαβάστε περισσότερα
27 ΜΑΡ 2013
Παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή στo IACA Assembly Διαβάστε περισσότερα
25 ΦΕΒ 2013
Ομιλία του Προέδρου κατά την 80η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος Διαβάστε περισσότερα