ΟΜΙΛΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ

11 ΙΑΝ 2023

Συνέντευξη του Προέδρου ΣΕΤΕ, κ. Γιάννη Ρέτσου στο Podcast ΒΑΒΕΛ του «Οικονομικού Ταχυδρόμου»

Ακούστε εδώ τη συνέντευξη του Προέδρου ΣΕΤΕ, κ. Γιάννη Ρέτσου στο Podcast ΒΑΒΕΛ του «Οικονομικού Ταχυδρόμου».