ΟΜΙΛΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ

15 ΑΠΡ 2019

Βασικά σημεία από την τοποθέτηση του Προέδρου ΣΕΤΕ, κ. Γιάννη Ρέτσου στο πλαίσιο της Ημερίδας ΕΑΕΕ "Συντάξεις & Ανάπτυξη" με συμμετοχή ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και ΙΟΒΕ

Ο τουρισμός στηρίζει ενεργά τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς συνεισφέρει πολύ περισσότερο στην απασχόληση και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με την άμεση συνεισφορά του  στο ΑΕΠ. Στην αιχμή του εκτιμάται ότι απασχολεί περίπου το 17% του συνόλου των εργαζομένων και πάνω από το 40% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, συνεισφέρει πάνω από το 13% των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ η άμεση συνεισφορά του στο ΑΕΠ είναι 10,3%. Η λειτουργία του 2ου και του 3ου πυλώνα είναι πράγματι αναγκαία για την ικανοποιητική λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος σε κάθε χώρα.

Όμως, έχει μεγάλη σημασία η χρονική, η ευρύτερη οικονομική και η κοινωνική συγκυρία, για την όποια μεταρρύθμιση. Αν οι εξελίξεις είναι τέτοιες και εφόσον δεν ανατραπούν, σε λίγα χρόνια από σήμερα μπορεί να διαμορφωθούν οι αναγκαίες συνθήκες που θα διασφαλίζουν τη λειτουργία του συστήματος με πραγματικά ασφαλιστικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε ένα σύστημα μακροπρόθεσμα βιώσιμο, με διασύνδεση εισφορών - παροχών και εκλογίκευση ύψους εισφορών - φορολογίας προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η αίσθηση ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ θα αντιμετωπιστούν παράλληλα φαινόμενα μαύρης οικονομίας και brain drain.  

 undefinedundefined