ΟΜΙΛΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ

08 ΦΕΒ 2019

Δήλωση Προέδρου ΣΕΤΕ, κ. Γιάννη Ρέτσου στην 8η Γενική Συνέλευση ΞΕΕ

Σε συνέχεια του χαιρετισμού του στο πλαίσιο της 8ης Γενικής Συνέλευσης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης Ρέτσος, επεσήμανε:

«Μια ακόμα χρονιά, στην 8η Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, από το εξωτερικό και το εσωτερικό. Μετά από 6 χρόνια συνεχούς ανόδου, φέτος θα δοκιμαστούν οι αντοχές επιχειρηματιών και προορισμών. Υπερφορολόγηση, υποδομές, διαχείριση προορισμών και έλλειψη χωροταξίας, που λειτουργεί ως αντίβαρο σε επενδύσεις, οι προτεραιότητες».

undefined