ΟΜΙΛΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ

05 ΔΕΚ 2018

Δήλωση του Προέδρου ΣΕΤΕ, κ. Γιάννη Ρέτσου στο πλαίσιο του 3ου Workshop του Συνδέσμου με θέμα: «Το κρασί συναντά τον τουρισμό»

Δήλωση του Προέδρου ΣΕΤΕ, κ. Γιάννη Ρέτσου στο πλαίσιο του 3ου Workshop του Συνδέσμου με θέμα: «Το κρασί συναντά τον τουρισμό»:

«Στο 3ο Workshop του ΣΕΤΕ παρουσιάστηκαν ωραίες πρωτοβουλίες οινοπαραγωγών σε όλη την Ελλάδα και συνεχίσαμε το διάλογο για το πώς ο οινοτουρισμός εμπλουτίζει το τουριστικό μας προϊόν. Κοινό συμπέρασμα είναι πως η σύνθεση μιας οινοτουριστικής εμπειρίας προϋποθέτει τη σύνδεση τοπίων, ιστορίας, αφηγήσεων, υποδομών, ανθρώπων. Μέσα σε ένα ευρύ οικοσύστημα θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να συνδημιουργούμε εμπειρίες».

 

undefined

 

undefined