ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΙ 2014*
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Κάθε διαδρομή φιλοξενεί επιλεγμένα στοιχεία για τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

*Πηγές
ΣΕΤΕ Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (2105), Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Τράπεζα της Ελλάδος
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Cruise Line Industry Association (2014), Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2014 Edition
ΙΟΒΕ (2012), Η επίδραση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία
ΚΕΠΕ (2014), Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 24, Ιούνιος 2014