ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε συμπληρώνοντας την
παρακάτω φόρμα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας με το καθένα από τα στελέχη του ΣΕΤΕ:

Γενικός Διευθυντής Γιώργος Αμβράζης amvrazis@sete.gr
Λογιστήριο Ελισάβετ Βλάχου vlachou@sete.gr
Γραμματεία Ελένη Γλαβά info@sete.gr
Γραμματεία Μαρία Γλατζή secretariat@sete.gr
Έρευνα - Νέα Έργα Αγγελική Καραγκούνη karagkouni@sete.gr
Membership Officer Καλλιόπη Ανδριοπούλου andriopoulou@sete.gr
Events Officer Αγγελική Παπαγεωργίου papageorgiou@sete.gr
Communications Director Μαρία Γάτσου gatsou@sete.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λεωφ. Αμαλίας 34  105 58 , Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 3217165
Φαξ : 210 3217177