ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιλέξτε τα πακέτα συμμετοχής που επιθυμείτε και προσθέστε τα στο καλάθι σας.

Στο καλάθι σας θα μπορέσετε να επιλέξετε τον αριθμό των ατόμων που επιθυμείτε να παρευρεθούν στο συνέδριο, καθώς και να δηλώσετε τα προσωπικά τους στοιχεία.

*Παρακαλούμε σημειώστε ότι στα κόστη εγγραφής δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Το σχετικό κόστος θα προστεθεί αυτόματα στην φόρμα κατά την online εγγραφή σας.

 
Περιγραφή Μέλη ΣΕΤΕ Μη Μέλη ΣΕΤΕ Συμμετέχοντες
Δείπνο + Συνεδρίες + Γεύμα (16 & 17/10/2017)
350,00€
400,00€
Συνεδρίες + Γεύμα (17/10/2017)
250,00€
300,00€
Δείπνο (16/10/2017)
100,00€
150,00€
Φοιτητικό (Συνεδρίες + Γεύμα/ 17/10/2017)
125,00€
125,00€

Αν χρειάζεστε κάποια περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 3217165 κατά το διάστημα 09.00 – 17.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση info@sete.gr 

 

* Για περισσότερες από μια συμμετοχές παρέχεται έκπτωση 25% από τη δεύτερη εγγραφή και μετά, σε όλες τις επιλογές. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημά μας στο Συνολικό Κόστος Συμμετοχής.

** Παρακαλούμε σημειώστε ότι στα ανωτέρω αναγραφόμενα κόστη συμμετοχής, δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%, ο οποίος υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημά μας στο Συνολικό Κόστος Συμμετοχής.

*** Ακυρώσεις γίνονται δεκτές έως και τις 13 Οκτωβρίου 2017, οπότε και επιστρέφεται το 80% του κόστους συμμετοχής.

Με την παρέλευση της 13ης Οκτωβρίου 2017, καμία ακύρωση δε θα γίνεται δεκτή και θα παρακρατείται το καταβληθέν ποσό εγγραφής.

**** Με τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, σας αποστέλλεται αυτόματα επιβεβαιωτικό e-mail με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ