ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

Ελισάβετ Βλάχου Λογιστήριο Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ελένη Γλαβά Γραμματεία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Μαρία Γλατζή Γραμματεία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Αγγελική Καραγκούνη Έρευνα-Νέα Έργα Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Αγγελική Παπαγεωργίου Events Officer Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Καλλιόπη Ανδριοπούλου Membership Officer Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ξενοφών Πετρόπουλος Group Communications Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Γιώργος Αμβράζης Γενικός Διευθυντής Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
ΚΛΕΙΣΙΜΟ