ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

Ελισάβετ Βλάχου Λογιστήριο Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ελένη Γλαβά Γραμματεία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Μαρία Γλατζή Γραμματεία Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Αγγελική Καραγκούνη Έρευνα-Νέα Έργα Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Αγγελική Παπαγεωργίου Events Officer Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Καλλιόπη Ανδριοπούλου Membership Officer Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Γιώργος Αμβράζης Γενικός Διευθυντής Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
ΚΛΕΙΣΙΜΟ