ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑ & ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι θέσεις του ΣΕΤΕ διαμορφώνονται ύστερα από συνεχή έρευνα, μελέτη και ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού τουρισμού. Ο ΣETE μελετά τη θέση και τη συμβολή του τουρισμού στην εθνική οικονομία και προτείνει μέτρα για την ποιοτική αναβάθμισή του. Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και αναλύει την ανάπτυξη του τουρισμού στις ανταγωνίστριες χώρες.

Το ερευνητικό έργο του Συνδέσμου υποστηρίζεται κατά περίπτωση από τα στελέχη του, από εξειδικευμένους συμβούλους και πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα. Επίσης, διαδίδεται και προβάλλεται μέσω εκδόσεων, σεμιναρίων και μέσω του διαδικτύου. Οι ιστοσελίδες του ΣΕΤΕ φιλοξενούν πλήθος πληροφοριών, χρήσιμων σε κάθε επαγγελματία και ερευνητή του χώρου.

Από το 2014 ξεκίνησε η λειτουργία του SETE Intelligence, με πρωταρχικό στόχο την συλλογή και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του ελληνικού τουρισμού, την εκπόνηση σχετικών μελετών και την υποστήριξη του ΣΕΤΕ, όσον αφορά στα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις θέσεις του Συνδέσμου. 

Στα γραφεία του ΣΕΤΕ λειτουργεί βιβλιοθήκη με ελληνικές και ξένες εκδόσεις για τον τουρισμό. Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο κοινό. Προτεραιότητα έχουν τα Μέλη του ΣΕΤΕ.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ