ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Οι παρεμβάσεις και οι προτάσεις του ΣΕΤΕ στο δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό σκοπεύουν στην ενθάρρυνση και την υποστήριξη κυβερνητικών πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τον ιδιωτικό τομέα και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του ΣΕΤΕ είναι αποτέλεσμα τεκμηριωμένης μελέτης και έρευνας.

Ο ΣΕΤΕ συμμετέχει - είτε θεσμοθετημένα είτε ως προσκεκλημένος κύρους - σε επιτροπές, συμβούλια και ομάδες εργασίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Επιτροπή Αναμόρφωσης του Φορολογικού Συστήματος
Επιτροπή για την Αναμόρφωση του Αναπτυξιακού Νόμου
Επιτροπή για την πρόταση Οδηγίας για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά
Εθνικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής
Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού, Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Εθνικό Συμβούλιο Tουρισμού
Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποίησης

Τακτική και καθιερωμένη παρέμβαση του ΣΕΤΕ στο δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό αποτελεί το ετήσιο συνέδριο: «Τουρισμός & Ανάπτυξη». Τα συνέδρια του ΣΕΤΕ συμβάλλουν στη γόνιμη και παραγωγική συζήτηση των διαχρονικών και συγκυριακών προβλημάτων του ελληνικού τουρισμού.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ