Συμμετοχή

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΣΕΤΕ αποσκοπούν σε μια δημιουργική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο και στην ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται για τον τουρισμό. Τα Μέλη του ΣΕΤΕ με την ενεργό συμμετοχή τους στις συναντήσεις και εκδηλώσεις του Συνδέσμου, έχουν τη δυνατότητα να συνδιαμορφώνουν θέσεις και προτάσεις τουριστικής πολιτικής.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ πραγματοποιείται συνήθως τους μήνες Απρίλιο ή Μάιο στην Αθήνα. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται στις εξής 3 ενότητες:

α) Στην πρωινή Κλειστή Συνεδρίαση, με τη συμμετοχή μόνο των Μελών του Συνδέσμου.

β) Στη βραδινή Ανοικτή Συνεδρίαση, με τη συμμετοχή των Μελών του ΣΕΤΕ καθώς και διακεκριμένων προσκεκλημένων από τον ευρύτερο πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό.

γ) Στη Δεξίωση που ακολουθεί.


Ετήσιο Συνέδριο: «Τουρισμός & Ανάπτυξη»

Το Συνέδριο αποτελεί από το 2002 την καθιερωμένη παρέμβαση του ΣΕΤΕ στο δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό. Διοργανώνεται τον Οκτώβριο κάθε έτους στην Αθήνα και έχει διήμερη διάρκεια. Απευθύνεται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα του τουρισμού και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της τουριστικής αγοράς και των ΜΜΕ γενικότερα, με περισσότερους από 400 προσκεκλημένους. Στο Συνέδριο συμμετέχουν ως ομιλητές προσωπικότητες διεθνούς αναγνώρισης.


Περιφερειακές Εκδηλώσεις

Οι Περιφερειακές Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΣΕΤΕ, έχουν ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων με τους επιχειρηματίες της περιφέρειας και τον σχολιασμό της τουριστικής επικαιρότητας, αποτελώντας μια ευκαιρία ενημέρωσης για τα δρώμενα της τουριστικής αγοράς, καθώς συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου και των τοπικών παραγόντων που τιμούν τις εκδηλώσεις με την παρουσία τους.


Εκθέσεις

Ο ΣΕΤΕ συμμετέχει κάθε χρόνο στις Εκθέσεις «Τουριστικό Πανόραμα» και «Philoxenia», με περίπτερο όπου διανέμει πληροφοριακό υλικό για τις θέσεις, προτάσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις του. Το περίπτερο λειτουργεί και ως χώρος συνάντησης και επικοινωνίας των Μελών τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα στελέχη του Συνδέσμου.


Συναντήσεις & Γεύματα Εργασίας

Ο ΣΕΤΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών του για ενημέρωση όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων στον τουρισμό, έχει δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους πολιτικούς, τους τουριστικούς επιχειρηματίες, σημαντικές προσωπικότητες και εκπροσώπους των ΜΜΕ, μέσω μιας σειράς συναντήσεων και γευμάτων εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, συζητούνται τα τρέχοντα προβλήματα και οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού, γίνεται ενημέρωση για τις θέσεις και προτάσεις του Συνδέσμου και ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ