Ενημέρωση

Κατά τη διάρκεια του έτους τα Μέλη του Συνδέσμου λαμβάνουν Εγκυκλίους, μελέτες και στοιχεία για τις αγορές που ενδιαφέρουν τον ελληνικό τουρισμό, καθώς και για ειδικά τμήματα της αγοράς. Ακόμα, προς τα Μέλη του Συνδέσμου κοινοποιούνται τα Δελτία Τύπου καθώς και οι παρεμβάσεις του ΣΕΤΕ προς την Κυβέρνηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρεμβάσεις που σκοπό έχουν να προτείνουν δράσεις και να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού.


Ενημέρωση Μελών

Τα Μέλη του ΣΕΤΕ πληροφορούνται έγκαιρα τις εξελίξεις τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή τουριστική αγορά. Μέσω Εγκυκλίων ενημερώνονται για εκδηλώσεις, εκθέσεις και συνέδρια, νέα και τάσεις της αγοράς, καθώς και για τη γενικότερη δραστηριότητα του ΣΕΤΕ.

Μελέτες & Mini Reports

Στην προσπάθεια για καλύτερη ενημέρωση των Μελών του ο ΣΕΤΕ παρέχει μελέτες & mini reports που αφορούν κυρίως σε:
• Τάσεις και Προοπτικές της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς
• Εξερχόμενο Τουρισμό παραδοσιακών και αναδυόμενων τουριστικών αγορών
• Ανάλυση Τουριστικών Προϊόντων
• Ανάλυση του Ανταγωνισμού
• Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στον τουριστικό τομέα

Στατιστικά

Επιπλέον, ο ΣΕΤΕ καταβάλει προσπάθεια καταγραφής των διεθνών αφίξεων στα κύρια αεροδρόμια της χώρας μας, ενώ παράλληλα παρακολουθεί τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών με κάθε μέσο μεταφοράς σε ανταγωνίστριες χώρες (Ισπανία, Τουρκία, Κύπρος, Κροατία, Αίγυπτος). Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στα Μέλη και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΣΕΤΕ, στην Περιοχή μόνο για Μέλη και συγκεκριμένα στις Εγκυκλίους.

Βιβλιοθήκη (Έντυπη Μορφή)

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες και τους ερευνητές του τουρισμού. Για το λόγο αυτό, προσφέρει μια βάση δεδομένων και πληροφοριών για τον τουρισμό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν: Έρευνες, Μελέτες, Στατιστικά, Οικονομικά, Πολιτική, Περιβάλλον, Ποιότητα, Φορολογικά Θέματα, Νέες Τεχνολογίες, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εκπαίδευση, Απασχόληση, Διαχείριση Κρίσεων, Μάρκετινγκ, Νέες Μορφές Τουρισμού, Δίκαιο – Νομοθεσία.

Ο κατάλογος των βιβλίων που είναι διαθέσιμος στη βιβλιοθήκη του ΣΕΤΕ υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΣΕΤΕ και συγκεκριμένα στη σελίδα Βιβλιοθήκη ΣΕΤΕ, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για ηλεκτρονική αναζήτηση. Τα Μέλη του ΣΕΤΕ έχουν πρόσβαση στα αρχεία και στη βιβλιοθήκη του ΣΕΤΕ και εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

Online Βιβλιοθήκη

Η online βιβλιοθήκη περιέχει ξενόγλωσσους και ελληνικούς τίτλους βιβλίων που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη, καθώς και άλλες μελέτες, παρουσιάσεις, έρευνες, mini reports κλπ. Ο κατάλογος της online βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΣΕΤΕ και συγκεκριμένα στη σελίδα Βιβλιοθήκη ΣΕΤΕ.

Επιπλέον, στην online βλιοθήκη παρέχονται και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αποκλειστικά και μόνο για τα Μέλη του ΣΕΤΕ σε σχέση με τάσεις και εξελίξεις στον τουρισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ιστοσελίδες (www.sete.gr)

Η διαδικτυακή παρουσίαση του Συνδέσμου γίνεται μέσω του www.sete.gr.

Η ιστοσελίδα www.sete.gr προβλέπει πολλαπλές πρόσθετες λειτουργίες για όλους τους επισκέπτες, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ισχυρού online κέντρου έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης και αξιοποίησης υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την πρόσθετη λειτουργική και γνωσιακή αξία για τους επισκέπτες του και τα Μέλη του, ενώ ταυτόχρονα καθιστά το www.sete.gr ένα έγκυρο και αξιόπιστο σημείο αναφοράς για όλα τα ζητήματα που αφορούν στον τουρισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Με τακτική και αξιόπιστη ανανέωση, ο ΣΕΤΕ εστιάζει μέσω του νέου διαδικτυακού του τόπου στους τουριστικούς επαγγελματίες αλλά και στους απλούς χρήστες που ενδιαφέρονται για τον τουρισμό και τον αναγνωρίζουν ως βασική συνισταμένη της ανάπτυξης. Το site του ΣΕΤΕ απευθύνεται σε Επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Ξενοδοχειακό χώρο, στο χώρο των Αερομεταφορών, της Ακτοπλοΐας, των Κρουαζιερόπλοιων και των Θαλαμηγών, των Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων, των Τουριστικών Λεωφορείων και των Ταξιδιωτικών Γραφείων, στο χώρο της Τουριστικής Εκπαίδευσης και του Εξοπλισμού τουριστικών επιχειρήσεων, στο χώρο των τουριστικών Εντύπων και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων, στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων και Αναπτυξιακών Εταιρειών, σε Τραπεζικούς Οργανισμούς και Κατασκευαστικές Εταιρίες, στο χώρο των Πολυχώρων και των Εστιατορίων, στο χώρο Διοργάνωσης Συνεδρίων και άλλων Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής.

Επίσης απευθύνεται και στα μέλη Ενώσεων και Φορέων του τουριστικού τομέα, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς Φοιτητές και γενικότερα σε ανθρώπους που θέλουν έγκυρη ενημέρωση για τον τουρισμό.

Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αφορούν:
1. στον Σύνδεσμο και τις δραστηριότητές του,
2. στις Θέσεις και τις Προτάσεις που διατυπώνει για θέματα που αφορούν στον τουρισμό,
3. στις Δράσεις και τις Πρωτοβουλίες του,
4. στην Επικοινωνία του με τον Τύπο,
5. στα Μέλη και τις δραστηριότητες τους,
6. στις Εκδηλώσεις που διοργανώνει,
7. στο Πλούσιο Ερευνητικό Υλικό, μέρος του οποίου διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της On-line βιβλιοθήκης

ΚΛΕΙΣΙΜΟ