ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

22 ΦΕΒ 2018

KSD: Διπλή πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 9001:2015 για την KSD

undefined

 

Με την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη να αποτελούν παράγοντες ζωτικής σημασίας για την KSDκαι την «επένδυση» στο ανθρώπινο δυναμικό της σημείο αναφοράς, η εταιρία προχώρησε στην αναβάθμιση των πιστοποιητικών ποιότητας ISO 9001 και ISO14001. 

Ειδικότερα, στην εταιρία απονεμήθηκε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015, το οποίο αντικαθιστά το ISO 14001:2008. 

undefined

Το νέο Πρότυπο, προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες και εξελίξεις και αφουγκραζόμενο τις μελλοντικές, αποτελεί επιβεβαίωση της αυξημένης περιβαλλοντικής συνείδησης του ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης. 

Στη νέα έκδοση του Προτύπου, η περιβαλλοντική διαχείριση ενσωματώνεται και ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, η εμπλοκή της Ανώτατης Διοίκησης στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι αυξημένη, ενώ έννοιες όπως η Διακινδύνευση, εισάγονται στην «καρδιά» της διαχείρισης της ποιότητας. 

undefined

Παράλληλα, η εταιρία πιστοποιήθηκε με το νέο Πρότυπο ISO 9001:2015, τη νέα έκδοση του πιο διαδεδομένου προτύπου διαχείρισης στον κόσμο, το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. 

Tέλος, η KSD εφαρμόζει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, ώστε να διασφαλίζεται η διαχειριστική τους επάρκεια στη διαφημιστική προβολή, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

undefined

ΚΛΕΙΣΙΜΟ